Veel gestelde vragen

  • Bestemmingsplan vastgesteld oktober 2023
  • Start sloop februari / maart 2024
  • Start bouw 60 nieuwbouw appartementen juni 2024
  • Oplevering nieuwbouw: eind 2025

Wij staan in de startblokken om te gaan slopen en bouwen. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld, plaatsen we bouwhekken om de te slopen gebouwen. Medio einde 1e kwartaal 2024 zullen we een nieuwe prognose planning voor de sloop kunnen afgeven.

Momenteel blijven we de woningen nog tijdelijk verhuren.

Cookie-instellingen