Gewijzigd bestemmingsplan

Omdat er 32 woningen worden gesloopt en 60 nieuwbouwappartementen met lift worden gebouwd, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dit doet KleurrijkWonen samen met de gemeente Tiel.

In een bestemmingsplan staat wat op een bepaalde plek wel en niet gebouwd mag worden.
Het bouwplan van KleurrijkWonen past niet binnen dit bestaande bestemmingsplan. Daarom moet het worden gewijzigd. Het nieuwe bestemmingsplan is klaar en lag 6 weken ter inzage bij de gemeente Tiel. De gemeente Tiel heeft de directe omgeving hierover ook per brief geïnformeerd. Het bestemmingsplan is op 28 juni 2023 door de gemeente Tiel vastgesteld. De ter visie legging is over de zomervakantie heen getild, omdat de gemeente een publicatiestop hanteert in de zomerperiode.

De planning van de procedure is als volgt:

  • Raadsvaststelling 28 juni 2023
  • Publicatie 29 augustus 2023
  • Ter visie van 30 augustus voor 6 weken
  • Wachttijd Raad van Staten 4 oktober tot en met 16 oktober
  • Onherroepelijk17 oktober 2023

Afbeeldingen

Cookie-instellingen